Hjem

Lilleøvej 8 A

CVR: 319 10 161

Velkommen

Det vil glæde os, når du har læst lidt på denne hjemmeside, at det har vakt din interesse for Korsør Miniby, så du og dine venner vil komme og besøge os i årets løb.

Vi holder til på Lilleøvej 8.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul

                   Korsør Miniby

..en social - kulturel - byhistorisk forening

Korsør Miniby, en af Danmarks mange minibyer,

blev startet i februar 2001.

Værkstedet blev indretteti Korsør Havns gamle havnearbejderhus på Lilleøvej, men der endnu

ikke var noget udstillingsområde.

Her trådte Flådestation Korsør velvilligt til og

tilbød, at de få huse vi havde, måtte stå inden for

hegnet langs Sylowvej. Det har senere udviklet

sig til et frugtbart samarbejde til glæde for begge

parter.

Minibyen kan ses fra Sylowsvej - bag hegnet syd

for vagtbygningen.

Minibyggerne er frivillige, især pensionister og

og førtidspensionerede.

Korsør Miniby kan normalt kun ses ude fra; men i

juli måned er der åbent nogle timer hver lørdag.

Det gælder også når Flådestationen har åbent hus,

f.eks. når der  holdes Maritime Dage i Korsør.

Minibyens drift hviler på medlemskontingent,

kommunalt tilskud, fonde, sponsering af bl. a.

materialer og kontante tilskud.

Aktiviteter 2019

Der er ikke planlagt nye aktiviteter for  2019,

de kommer starks i det nye år.

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Tel : 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org